FET EXPRESS (2016) CO.,LTD

ดำเนินธุระกิจ ให้บริการหลังการขายในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือย ยี่ห้อ ฟิลิปส์ และ จัดจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมฟิลลิปส์ ปลีก ส่ง และกระจายสินค้า

  • ศูนย์บริการ ฟิลิปส์

  • บริการโฮมเซอร์วิส

  • ศูนย์อะไหล่แท้ และอุปกรณ์เสริม

  • ศูนย์จำหน่ายผลิต